Visit http://www.esab.com/ for more information about our products.

ESAB Copyright.

OK 48.00

Print Print

OK 48.00


SMAW
Typ Basisk

OK 48.00 r en mycket sker likstrmselektrod fr olegerade och mikrolegerade kolmangan stl. Den ger ett segt och sprickskert svetsgods, r snabbsvetsande i stigande vertikal lge. OK 48.00 r inom vida grnser oknslig fr grundmaterialets sammansttning. Vid svetsning av bottenstrngar dr full genomsvetsning erfordras (tex. vid rrsvetsning) kan det vara lmpligt att ansluta elektroden till minuspol. OK 48.00 r lmpad fr svetsning av sdana konstruktioner dr svra spnningstillstnd ej kan undvikas.
Strmart
DC+/(-)<< Tillbaka


Elektrodklass GodknnandenTypisk kemisk analys %, helsvetsgodsTypiska mek. egenskaper, helsvetsgods
SFA/AWS A5.1
E7018
EN ISO 2560-A
E 42 4 B 42 H5
ABS3YH5
DB 10.039.12
DNV3YH5
GL3YH5
LR3YH5
VdTV00690
CEEN 13479
BV3YH5
PRS3YH5
RS3YH5
C0,06
Si0,5
Mn1,2
P0,02
S0,015
Strckgrns, MPa
445
Brottgrns, MPa
540
Frlngning, A4 %
29
Frlngning, A 5%
29
Slagseghet, KV
Temperatur, CSlagseghet, J
-20140
-4070
Omtorkningstemperatur, C
350
Omtorkningstid, timmar
2
Utbyte
125%

Diameter1,62,02,53,23,24,04,05,05,06,07,0
Lngd 300 300 350 350 450 350 450 350 450 450 450
Bgspnning V 24 22 23 22 23 24 26 23 23 23 25
Strmart 30-55 50-80 80-110 90-140 90-140 125-210 125-210 200-260 200-260 220-340 280-410
N. kg svetsgods per kg elektroder. 0,59 0,63 0,65 0,64 0,64 0,51 0,67 0,53 0,69 0,72 0,72
B. Antal elektroder per kg svetsgods 192 119 62,5 43 32,3 35,0 20,5 23,0 13,5 9,6 7,0
H. kg svetsgods per timme bgtid 0,38 0,6 1,0 1,3 1,5 2,1 2,1 2,6 2,6 3,7 4,4
T. Smlttid sekunder per elektrod 50 50 56 66 76 64 86 78 102 102 117

Visit http://www.esab.com/ for more information about our products.