Visit http://www.esab.com/ for more information about our products.

ESAB Copyright.

Vergelijking met producten van de concurrentie

Print PrintESAB is wereldleider op vele gebieden in de las- en snij industrie. Daarom wordt ESAB dikwijls gebruikt als maatstaf door zijn concurrenten wat betreft innovatie, productkwaliteit en diensten. Wij geloven dat onze marktpositie het resultaat is van de waardering die onze klanten hebben van onze totale prestaties. Wij beschouwen de vergelijkende reclame, door onze concurrenten uitgevoerd, dan ook als erkenning van onze sterkte en ons leiderschap in de markt.

Sommige van onze concurrenten vergelijken hun producten met producten van ESAB. Aangezien ESAB eerlijkheid, ethiek en integriteit hoog in het vaandal draagt, zijn agressieve vergelijkingen met de producten van onze concurrentie en laster, om verkoop op te voeren, niet onze cultuur. Lasexperts weten dat testresultaten kunnen benvloed worden door de test procedures en de machine configuratie.

De strategie van ESAB is om zich te concentreren op de noden van de klant.
Onze energie en deskundigheid wordt dan ook aangewend om de productiviteit en het concurrentievermogen van onze klanten te verbeteren. Wij zijn overtuigd dat de
meningen en vergelijkingen van de klanten de echte waarde meters zijn.

Onafhankelijk onderzoek op wereldvlak heeft aangetoond dat klanten uit de lasindustrie ESAB als maatstaf nemen voor zijn uitstekende klanten service naar lastoevoegmaterialen. Het gelijkaardige onafhankelijke onderzoek heeft ook aangetoond dat ESAB door klanten als hun beste partner voor "onbetwiste producten en diensten" wordt beschouwd.
De bezoekers aan de recente Schweissen & Schneiden beurs in Essen waren getuige van het belang dat ESAB hecht aan klanten en productiviteit en konden de openheid, zorg, vertrouwen, milieubewustzijn, stil vertrouwen en kracht ervaren als sterke waarden van ESAB.


Visit http://www.esab.com/ for more information about our products.