Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem europejskim nr 305/2011, do wszelkich produktów oznaczonych symbolem CE, które przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach metalowych i betonowych na terenie UE powinna być dołączana Deklaracja właściwości użytkowych stwierdzająca zasadnicze cechy, które zostały określone w normie zharmonizowanej. W przypadku materiałów spawalniczych, charakterystyka ta opisana została w normie EN 13479:2004.

Zanim pobierzesz Deklarację właściwości użytkowych, będziesz poproszony o podanie nazwy i adresu firmy.

Aby otworzyć Deklarację musisz mieć zainstalowaną kopię programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli jej nie posiadasz - kliknij przycisk i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wybierz język: